Home
O nás
pište nám
Kurz Centrální Banky ČR
26.08.2019
1 USD   22,268 CZK
1 EUR   25,855 CZK
České lázně >> DARKOV >> O městě
Lázně Darkov se nacházejí na severovýchodě České republiky. Tvoří je dvě léčebná zařízení: Léčebna Darkov v Karviné–Darkově a Rehabilitační sanatorium v Karviné–Hranicích.
Díky vysoké úrovni léčby, která je založená na mimořádném přírodním bohatství jodobromové vody s vysokým obsahem jódu, profesionalitě zaměstnanců a kvalitě doplňkových služeb se Lázně Darkov řadí mezi vyhledávaná lázeňská zařízení.

Vznik Lázní Darkov je připisován roku 1867, kdy byla zahájena 1. lázeňská sezóna. Založení lázní předcházelo vědecké prozkoumání přírodního léčivého zdroje, jodobromové vody solanky, kterou již dříve znali místní lidé v podobě léčivé studánky a využívali ji v přírodním léčitelství.

Postupem času bylo zjištěno, že vzácná voda s vynikajícími účinky, zejména pro léčbu pohybového ústrojí a cévního systému, má mořský třetihorní původ a plným právem byla nazvána darem z hlubin země.

Věhlas lázní se velmi rychle šířil. Od roku 1895 - 1902 byla budována další ubytovací zařízení, jelikož první dvě budovy již nedostačovaly. Založen byl i lázeňský park se vzácnými dřevinami.
Další výstavba následovala až v r. 1931. S výjimkou dvou světových válek, kdy se prostory proměnily ve vojenský lazaret, sloužily Lázně Darkov po celou dobu svému účelu. Posledním jejich majitelem před rokem 1945 byl hrabě Larisch-Mönnich, pak se staly na dlouhou dobu majetkem státu.
Jelikož solanka je uložena ve výdutích uhelné pánve, musely lázně čelit vlivům důlní činnosti a po určitý čas hrozil lázním zánik. Proto bylo přistoupeno k výstavbě nových objektů na opačném předměstí města Karviné. Tento nový areál vzájemně propojených budov byl postupně zprovozněn v letech 1976, 1980 a 1989 pod názvem Rehabilitační sanatorium.
Budovy se vyznačovaly architektonickou strohostí dané doby, ale svým prostorovým vybavením rozšířily možnost léčby pro imobilní klienty u zcela nových diagnóz, zejména stavů po mozkových příhodách, úrazech i operacích pohybového ústrojí.
Obě lázeňské části, Léčebna Darkov i Rehabilitační sanatorium, působily jako jeden ekonomický celek státního podniku. Původní lázeňské budovy díky pozastavení důlní činnosti mohly být po roce 1989 postupně zrekonstruovány i zmodernizovány, a nyní všechny v maximální míře odpovídají požadavkům dnešního standardu. Některé z budov byly pro svou architekturu vyhlášeny kulturní památkou a lázeňský park, rovněž zrekonstruovaný, byl označen jako významný krajinný prvek.
Od 1. 9. 2003 se Lázně Darkov staly akciovou společností, která ve své činnosti navázala na 135letou tradici významných lázní. Velkými investicemi do modernizace společnost usiluje o další zkvalitnění a zatraktivnění prostředí.
Počasí v Karviné:
dlouhé, teplé, mírně suché léto
velice krátké, mírně teplé jaro a podzim
krátká, mírně teplá  a velice suchá zima (počet dnů se sněhovou pokrývkou = 50 - 60)
průměrná roční teplota vzduchu  = 7,5 – 8,5 °C
průměrný roční úhrn srážek = 600 – 700 mm.

DARKOV
O městě
Indikace a kontraindikace
Léčivé prostředky
O léčení
Lázeňské hotely / hotely
Lázeňské hotely a hotely