Home
O nás
pište nám
Kurz Centrální Banky ČR
16.07.2019
1 USD   22,268 CZK
1 EUR   25,855 CZK
České lázně >> PODĚBRADY >> O léčení

Lázeňský léčebný pobyt komplexních, příspěvkových nebo samopláteckých hostů začíná vždy vyšetřením u odborného lékaře. Součástí vyšetření je EKG a u zvláštních případů je prováděna spirometrie, laboratorní vyšetření, bicyklová ergometrie a echokardiografii. EKG Holter nebo Holterovské monitorování krevního tlaku jsou další používané diagnostické metody. Na základě zhodnocení zdravotního stavu je předepsána nutričním terapeutem účinná dieta odpovídající povaze onemocnění pacienta. U klientů nemocných diabetem je prováděn takzvaný glykemický profil a eventuelní úprava medikace dle aktuálních potřeb. Samozřejmostí je zde dopplerovské vyšetření krevního tlaku na dolních končetinách a stanovení indexu systémového krevného tlaku a tlaku na dolních končetinách.

V současné době vám odbornou lékařskou pomoc zajišťují čtyři lékaři s atestací z kardiologie, dvě lékařky s atestací z diabetologie a metabolismu a další lékaři se specializací ve vnitřním lékařství a rehabilitaci a balneoterapii.

Z rehabilitačních procedur jsou využívány pohybové aktivity jako například cvičení v tělocvičně, trénink na rotopedu, vycházky po stanovených okruzích, cvičení v bazénu a mnohé další. Mezi nejvíce využívané lázeňské procedury patří všechny druhy koupelí, zejména v přírodní uhličité minerální vodě, perličkové koupele nebo podvodní masáže a rovněž suché uhličité a plynové koupele. Jako další tradiční lázeňské procedury jsou prováděny masáže klasické i reflexní, masáže lymfatické, elektroléčba (diadynamik, iontoforéza, galvanizace, ultrazvuk), pulzní magnetické pole, solux, parafinové a rašelinové obklady, inhalace, plynové injekce.

Specialitou poděbradských lázní je Centrum časné rehabilitace. Nemocní po operaci srdce (revaskularizace - srdeční bypassy, výkony na chlopních), jsou překládáni přímo z kardiochirurgické kliniky na "Centrum časné rehabilitace". Tato obdoba jednotky intenzivní péče, vybavená všemi potřebnými přístroji (monitory pro sledování srdečního rytmu, krevního tlaku, teploty, saturace kyslíku, dále defibrilátory, kardiostimulátory, ale i přístrojem pro umělou plicní ventilaci) umožňuje bezpečné sledování nemocných v úvodu kardiorehabilitačního pobytu. Dle zdravotního stavu jsou nemocní brzy přemisťování na klasické pokoje v léčebném domě. I zde jsou však pod trvalým dohledem lékařů a sester. Po stabilizaci stavu provádíme i těmto pacientům bicyklovou ergometrii, podle které určujeme jejich tréninkovou zátěž.

Další lázeňské procedury využívají společně s ostatními lázeňskými hosty. Po absolvování programu "časné rehabilitace", se nemocní rychle vrací k aktivnímu způsobu života včetně návratu do zaměstnání. To výrazně zlepšuje kvalitu jejich života.


PODĚBRADY
O městě
Indikace a kontraindikace
Léčivé prostředky
O léčení
Lázeňské hotely/Hotely
Lázeňské hotely a hotely